Khác biệt giữa các bản “Nhà Trần (Trung Quốc)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
|symbol_type = <!--- Displayed text for link under symbol. Default "Coat of arms" --->
|
|image_map = Asia 565ad北周・北斉・陳・後梁.jpgPNG
|image_map_caption = <big>Từ năm 554 đến 577<br />{{legend|#F5BFFF|nhà Trần}} {{legend|#FFDFBF|Bắc Tề}} {{legend|#FFB895|Bắc Chu.}} {{legend|#95FF95|Hậu Lương.}} {{legend|#FFFFAA|Thổ Dục Hồn.}} {{legend|#B8DCDC|Đột Quyết.}}</big>
|image_map_caption = Châu Á năm 565, ta có thể nhìn thấy nhà Trần
|
|image_map2 = <!-- If second map is needed - does not appear by default -->