Khác biệt giữa các bản “Nhà Trần (Trung Quốc)”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
|
|image_map = Northern and Southern Dynasties 560 CE.png
|image_map_caption = <big>Năm 560<br />{{legend|#B55A5A|Trần}} {{legend|#5389BA|Bắc Tề}} {{legend|#52BDE7|Bắc Chu.}} {{legend|#898BEE898BE|Hậu Lương.}}</big>
|
|image_map2 = <!-- If second map is needed - does not appear by default -->