Khác biệt giữa các bản “Đại Tỉnh thức”

* Ward, W. R. ''The Protestant Evangelical Awakening'' Cambridge University Press, 1992.
* Weisberger, Bernard A. ''They Gathered at the River: The Story of the Great Revivalists and Their Impact upon Religion in America'' 1958.
{{ChủCác đềchủ đề|Cơ Đốc giáo|Tin Lành}}
 
[[Thể loại:Lịch sử tôn giáo Hoa Kỳ]]