Khác biệt giữa các bản “In God we trust”

Không thay đổi kích thước ,  8 năm trước
 
== Các tranh luận ==
* Từ " GOD " có thể dịch ra là "Thượng Đế", "Chúa", "Thần thánh"... chỉ vị cấp bậc cao nhất trong tín ngưỡng. Theo ý hiểu đó, "GOD" có thể hiểu là [[Đức Phật]], [[Thiên Chúa]], Đức [[Allah]] hay bất cứ vị thần thánh nào, điều đó " Còn tùy thuộc vào niềm tin, [[tôn giáo]] và [[tín ngưỡng]] của mỗi người ". Tuy nhiên nhiều người đã đặt câu hỏi về tính hợp pháp của câu phương châm này vì họ cho rằng nó vi phạm [[Hiến pháp Hoa Kỳ]] cấm chính phủ thông qua các đạo luật thiên vị dành riêng cho một tôn giáo. <ref> Giới thiệu về Hiến pháp Hoa Kỳ. {(Cambridge University Press, trang 60, tác giả Richard H. Fallon ấn bản năm 2004.) </ref>.
 
* Trong Tuyển Tập Độc Thần Giáo, bài "IN GOD WE TRUST", tác giả Charlie Nguyễn cho rằng ý nghĩa của chữ God đã bị diễn dịch một cách lạm dụng. Ông viện dẫn như sau: "Thật sự, [[Hoa Kỳ]] là một nước [[Cộng Hòa]] đầu tiên trên thế giới thế tục hóa. Sự thế tục hóa được thể hiện bằng những điều khoản phân định rõ rệt giữa thần quyền tôn giáo và thế quyền chính trị trong hiến pháp. Sự thế tục hóa là một nỗ lực của giới lãnh đạo Hoa Kỳ chủ yếu nhằm chống lại những áp lực của [[Ki-tô giáo]]. Do đó, “God” trong phương châm “In God We Trust” dứt khoát không phải là “Christian God” tức [[Thiên Chúa]][[ Ba Ngôi]] của [[đạo Ki-tô]].<ref>[http://sachhiem.net/CHARLIE/CN_TTDTG/InGodWeTrust.php Quanh khẩu hiệu In God We Trust] </ref>