Khác biệt giữa các bản “Chim sẻ mắt Chúa vẫn chú vào”

*[http://www.cyberhymnal.org/bio/m/a/r/martin_cd.htm Civilla Durfee Martin]
*[http://www.angelfire.com/ks/landzastanza/chg.html Selected Songs by Charles H. Gabriel] texts and MIDI sequences of 22 songs, including "His Eye Is on the Sparrow"
{{Các chủ đề|Tin Lành|Âm nhạc}}
{{Chủ đề Cơ Đốc giáo}}
[[Thể loại:Thánh ca]]
[[Thể loại:Nhạc Phúc âm]]