Ebaychatter0

Tham gia ngày 26 tháng 5 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
[http://www.flickr.com/creativecommons/by-2.0/ flickr by-2.0]{{*}}[http://www.flickr.com/creativecommons/by-sa-2.0/ flickr by-sa-2.0] {{*}}[http://www.flickr.com/search/?l=commderiv&m=text&q= both cả hai]
|group2="Linh tinh"
|list2 =
|list2 = [[:en:Quassar]] {{*}} [http://en.wikipedia.org/wiki/File:Quassar727MEX.jpg|Máy bay B727] {{*}} [[:en:User:Ebaychatter0/sandbox|sanbox]]
}}
 
Người dùng vô danh