Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Hãng phát triển trò chơi điện tử”

n
 
==Các nhà phát triển độc lập==
Các nhà phát triển độc lập là các nhà phát triển phần mềm không chịu phụ thuộc, sở hữu hay sự giúp đỡ của các nhà pháyphát hành. Một số trong số họ tự phát hành trò chơi của mình. Với việc không có sự giúp sức và các hoạt động tiếp thị từ các nhà phát hành, trò chơi của họ thường không có sự phổ biến, đánh giá và công nhận. Tuy vậy, các công ty này có thể tự do thiết kế các chủ đề, cách chơi của trò chơi mà không lo các nhà phát hành quấy nhiễu cũng như không phải chia tiền lợi tức của trò chơi.
 
==Một số nhà phát triển lớn==
1.645

lần sửa đổi