Khác biệt giữa các bản “Hồ Tá Bang”

n (dọn dẹp)
 
Tư cách và đức độ của Hồ Tá Bang được nhân dân và sĩ phu kính trọng. Sinh thời, ông có sáng tác văn chương. Thơ văn ông thấm đượm tinh thần yêu nước, tiêu biểu là bài "Tế thủ tiền lỗ văn" (''văn tế bọn bo bo giữ tiền'') đăng trên báo ''[[Lục tỉnh tân văn]]'' số ngày [[24 tháng 3]] năm [[1908]] ở [[Sài Gòn]].
Con ông là bác sĩ [[Hồ Tá Khanh]] cũng là một nhân sĩ. Năm [[1945]], ôngHồ chânKhanh giữ chức vụ Bộ trưởng trong nộiNội các Chính phủ [[Trần Trọng Kim]].
 
==Sách tham khảo chính==
Người dùng vô danh