Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Alfred Adler”

Trang mới: “{{Infobox person |name = Alfred Adler |image = Adler.jpg |caption = Alfred Adler |birth_name = Alfred Adler |birth_date = {{Birth date|1870|02|07}} |birth_place =…”
(Trang mới: “{{Infobox person |name = Alfred Adler |image = Adler.jpg |caption = Alfred Adler |birth_name = Alfred Adler |birth_date = {{Birth date|1870|02|07}} |birth_place =…”)
(Không có sự khác biệt)