Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Alfred Adler”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|name = Alfred Adler
|image =
Psychotherapist Alfred Adler.jpg
 
Alfred Adler (1870-1937) Austrian psychiatrist.jpg
 
|caption = Alfred Adler