Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
* [[12 tháng 12]] – Quốc khánh [[Kenya]]
* [[20 tháng 12]] - Ngày Quốc tế Đoàn kết Nhân loại (International Human Solidarity Day)
* [[22 tháng 12]]- [[Đông chí - Giữa đông]]
* [[22 tháng 12]]- [[Thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân]]
* [[22 tháng 12]]- [[Ngày hội Quốc phòng toàn dân Việt Nam]]
* [[25 tháng 12]]- [[Lễ Giáng sinh]]
 
141

lần sửa đổi