Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
* Ngày [[15 tháng 9]]: [[Ngày Quốc tế Dân chủ]] (''International Day of Democracy'')
* Ngày [[16 tháng 9]]: Ngày Quốc tế Bảo vệ Tầng ôzôn (''International Day for the Preservation of the Ozone Layer'')
* Ngày [[21 tháng 9]]: [[Ngày Quốc tế Hòa bình]] (''International Day of Peace'') (trước đây là ngày khai mạc Đại hội đồng LHQ)
* Ngày [[21 tháng 9]]: [[Ngày Thu phân - Giữa thu]]
* Trong tuần cuối cùng: Ngày Hàng hải Thế giới (''World Maritime Day'')
 
144

lần sửa đổi