Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 21B”

không có tóm lược sửa đổi
Điểm đầu là ngã ba giao cắt với [[Quốc lộ 6]] tại Ba La Bông Đỏ, quận [[Hà Đông]]. Quốc lộ này chạy theo hướng [[Bắc]]-[[Nam]], bên bờ bắc [[sông Đáy]], qua các thị trấn Kim Bài huyện [[Thanh Oai]], [[Vân Đình]] huyện [[Ứng Hòa]], [[Quế, Kim Bảng|Quế]] huyện [[Kim Bảng]], tỉnh [[Hà Nam]]. Điểm cuối là ngã ba Quang Trung (qua cầu Ba Đa) giao cắt với [[Quốc lộ 1A]] tại thị xã [[Phủ Lý]]. Quốc lộ 21B còn kết nối với [[Quốc lộ 38]] tại Chợ Dầu (Ứng Hòa) và các tỉnh lộ [[tỉnh lộ 71|71]], [[tỉnh lộ 73|73]], [[tỉnh lộ 75|75]], [[tỉnh lộ 76|76]].
 
Trong thời gian tới đây quốc lộ 21B sẽ được [http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_21B_n%E1%BB%91i_d%C3%A0i nối dài] qua các xã Tiên Hiệp, Đọi Sơn, Tiên Phong (huyện Duy Tiên), [http://vi.wikipedia.org/wiki/V%C4%83n_L%C3%BD Văn Lý], Chính Lý, Hợp Lý (huyện Lý Nhân)để kết nối với [http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_l%E1%BB%99_38B quốc lộ 38B], [http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BA%A7u_Th%C3%A1i_H%C3%A0 cầu Thái Hà] qua sông Hồng sang tỉnh Thái Bình.
 
Đây là tuyến đường bộ chủ yếu nối trung tâm [[Hà Nội]] với thắng cảnh [[Chùa Hương]] và sẽ được nâng cấp trong giai đoạn tới để nối liền chuỗi du lịch tâm linh: trục [[http://thuvienphapluat.vn/archive/Nghi-quyet-12-2012-NQ-HDND-thong-qua-Quy-hoach-phat-trien-du-lich-vb145289.aspx]Mỹ Đình- Chùa Hương- Bái Đính].
251

lần sửa đổi