Khác biệt giữa các bản “Cây phả hệ các vị thần Hy Lạp”

không có tóm lược sửa đổi
{{familytree/start}}
{{familytree |||||CHA|CHA=[[Chaos (cosmogony)|Chaos]]<br/>SựHỗn Trống Rỗngmang}}
{{familytree | |,|-|-|-|+|-|-|-|-|-|v|-|-|-|-|-|v|-|-|-|.| |}}
{{familytree|TAR|y|GAI|7|||ERO | ||| ERE |y| NYX |v|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|v|-|-|-|.| |GAI=[[Gaia]]<br/>Trái Đất|NYX=[[Nyx]]<br/>Bóng Đêm|ERE=[[Erebus]]<br/>Bóng Tối|TAR=[[Tartarus]]<br/>Địa Ngục|ERO=[[Eros]] <br/>Ham Muốn<ref name="eros"/>}}
143

lần sửa đổi