Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sông Selizharovka”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
| Độ dài = 36 km (22 dặm)
| Cao độ = 205 m (673 ft)
| LưuCao lượngđộ =cửa 20sông m³/s (706= ft³/s)
| Lưu lượng = 20 m³/s (706 ft³/s)
| Lưu vực = 2.950 km² (1.139 dặm²)
}}
19.003

lần sửa đổi