Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
 
===Tây Hoa Kỳ===
có súng
 
==Nhà tù, trại tập trung và các mục đích khác==
43.964

lần sửa đổi