Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Chủng viện”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
 
*Đại chủng viện là nơi thật sự đào tạo các ứng viên linh mục về [[triết học]] và [[thần học]] với thời gian từ sáu đến tám năm.
*Tiểu chủng viện nơi nội trú dành cho các tiểu chủng sinh chuẩn bị bước vào đại chủng viện, tiểu chủng viện thường được coi như là một trường [[trường trung học]]. Trước đây, tại [[Việt Nam]] có hình thức tiểu chủng viện như trên nhưng ngày nay không còn nữa. Thay vào đó là ứng sinh dự tu vào chủng viện. Các ứng sinh không phải nội trú nhưng phải theo học văn hóa trong các [[đại học]],. mỗi [[tháng]] tập trung vài ngày để được đào tạo về tu đức sau đó mới được vào học tại đại chủng viện.
 
Trước đây, tại [[Việt Nam]] có hình thức tiểu chủng viện như trên nhưng ngày nay không còn nữa. Thay vào đó là ứng sinh dự tu vào chủng viện. Các ứng sinh không phải nội trú nhưng phải theo học văn hóa trong các [[đại học]], mỗi [[tháng]] tập trung vài ngày để được đào tạo về tu đức sau đó mới được vào học tại đại chủng viện.
 
Chủng viện cũng có nhiều loại tùy thuộc cấp nào thành lập và dưới thẩm quyền của cơ sở nào như chủng viện của [[giáo phận]], liên giáo phận, [[giáo tỉnh]], [[giáo miền]] và [[Tòa thánh Vatican|Toà thánh]].