Khác biệt giữa các bản “Viện Hàn lâm Khoa học Nga”

không có tóm lược sửa đổi
Viện Hàn lâm Khoa học Nga được [[Pyotr Đại đế|Peter Đại Đế]] thành lập tại [[Saint Petersburg]] năm 1724. Hiện nay Viện Hàn lâm Khoa học Nga có trụ sở tại thủ đô [[Moskva]]. Được bầu vào Viện hàn lâm này là một vinh dự lớn cho các nhà khoa học.
 
Trong số các nhà khoa học Việt Nam có 3 người được bầu là Viện sĩ nước ngoài của Viện Hàn lâm Khoa học Nga: Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học [[Nguyễn Duy Quý]], Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học [[Đặng Vũ Minh]], Tiến sĩ Khoa học [[Cao Văn Phường]]. Nếu tình thời kỳ Liên Xô thì có thêm 3 nhà khoa học Việt Nam là Viện sĩ [[Viện Hàn lâm Khoa học Liên Xô]] nữa: Giáo sư [[Trần Đại Nghĩa]]; Giáo sư [[Nguyễn Khánh Toàn]] và Giáo sư [[Nguyễn Văn Hiệu]].
 
==Cơ cấu tổ chức==
Người dùng vô danh