Khác biệt giữa các bản “Gabro”

 
Gabbro luôn có kiến trúc hạt đồng đều (hiển tinh), mặc dù đôi khi thấy dạng ban tinh ([[pocphia]]), đặc biệt khi các tinh thể plagioclas kết tinh sớm hơn các khoáng vật cấu tạo nên phần nền của đá (xem [[kiến trúc ban tinh]]).
trọng lượng riêng 2,78t/m3
 
==Phân bố==
Người dùng vô danh