Khác biệt giữa các bản “Người môi giới”

không có tóm lược sửa đổi
 
Quan hệ giữa người ủy thác và người môi giới dựa trên sự ủy thác từng lần, chứ không dựa vào [[hợp đồng]] dài hạn.
 
[http://nguoimoigioi.vn Người Môi Giới] - Họ là những người tư vấn cung cấp cho người mua, người bán những thông tin cần thiết về việc giao dịch mua, bán bất động sản. Nhờ họ mà hoạt động thị trường bất động sản được trôi chảy. Họ cũng là nguồn để khai thác thông tin về thị trường bất động sản mà nhà thẩm định giá cần quan tâm. Nhà nước khuyến khích hoạt động môi giới chuyên nghiệp.
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh