Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Bản mẫu:Lịch sử Trung Quốc”

Trang mới: ==Võ Tắc Thiên== Võ Tắc Thiên gián đoạn nhà Đường, không phải nhà Chu. ~~~~
(Trang mới: ==Võ Tắc Thiên== Võ Tắc Thiên gián đoạn nhà Đường, không phải nhà Chu. ~~~~)
(Không có sự khác biệt)