Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Bò Tót”

 
Xin hỏi tài khoản này và tài khoản của Nai Tơ Ngơ Ngác có cùng do một thành viên duy nhất làm chủ. --[[Thành viên:Dung005|Dung005]] ([[Thảo luận Thành viên:Dung005|thảo luận]]) 06:19, ngày 19 tháng 9 năm 2012 (UTC)
câu hỏi đầy thú vị của bảo quản viên lâu năm [[Thành viên:Bò Tót|Bò Tót]] ([[Thảo luận Thành viên:Bò Tót|thảo luận]]) 08:58, ngày 19 tháng 9 năm 2012 (UTC)
273

lần sửa đổi