Khác biệt giữa các bản “Thảo luận Thành viên:Bò Tót”

Xin hỏi tài khoản này và tài khoản của Nai Tơ Ngơ Ngác có cùng do một thành viên duy nhất làm chủ. --[[Thành viên:Dung005|Dung005]] ([[Thảo luận Thành viên:Dung005|thảo luận]]) 06:19, ngày 19 tháng 9 năm 2012 (UTC)
câu hỏi đầy thú vị của bảo quản viên lâu năm [[Thành viên:Bò Tót|Bò Tót]] ([[Thảo luận Thành viên:Bò Tót|thảo luận]]) 08:58, ngày 19 tháng 9 năm 2012 (UTC)
:Dùng hai tài khoản trong cùng một thảo luận là điều không được phép, có thể coi là hành động dùng rối. --[[Thành viên:Dung005|Dung005]] ([[Thảo luận Thành viên:Dung005|thảo luận]]) 09:03, ngày 19 tháng 9 năm 2012 (UTC)
26.092

lần sửa đổi