Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tài chính quốc tế”

Không có tóm lược sửa đổi
#Cơ quan Bảo lãnh Đầu tư Đa biên (MIGA)
#Trung tâm Quốc tế Giải quyết Tranh chấp Đầu tư (ICSID)
Mục tiêu tôn chỉ hoạt động của Nhóm WB là hỗ trợ sự phát triển và nâng cao mức sống của người dân tại các quốc gia thành viên. ^^
 
===Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB===
Người dùng vô danh