Mở trình đơn chính

Các thay đổi

Tuy nhiên, tồn tại một số mô hình thác nước biến thể (bao gồm cả mô hình của Royce), trong đó quy trình phát triển đã được mô tả ở trên bị biến đổi không nhiều hoặc cũng có thể bị biến đổi đáng kể.
 
== Sự phê bình mô hình Thác nước và các giải pháp phương pháp học lai. ==
 
== Xem thêm ==
Người dùng vô danh