Khác biệt giữa các bản “Ba Ngôi”

không có tóm lược sửa đổi
== Các bất đồng ==
 
Tuy hầu hết tín hữu Cơ đốc tin rằng học thuyết chính thống về Ba Ngôi là tâm điểm của [[đức tin Cơ Đốc]], rằng bác bỏ thuyết này đồng nghĩa với sự bác bỏ toàn bộ đức tin Cơ Đốc, cho đến nay vẫn có vài nhóm khước từ nó. Ngay cả những người tin có mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cách hiểu và tin cũng khác nhau dựa vào sự được mặc khải của mỗi người. Dù tự nhận mình là người Cơ Đốc, họ khước từ công nhận học thuyết Ba Ngôi trong bất kỳ hình thức nào và tin rằng quan điểm của họ đã hiện hữu từ trước công đồng Nicaea. Một số giáo phái cổ như Ebonite cho rằng [[Chúa Giêxu]] không phải là "Con Thiên Chúa", nhưng chỉ là một người bình thường trở nên nhà tiên tri. Các giáo phái khác như Cơ Đốc Phục lâm, Chứng nhân Jehova, Cơ Đốc Khoa học, Duy nhất Thần giáo và Ngũ Tuần nhất thể (''Oneness Pentecostal''), dù có quan điểm khác nhau về [[Thiên Chúa]], đều khước từ thuyết Ba Ngôi.
Thật ra mà nói, chính Kinh Thánh cũng góp phần làm lớn lên những bất đồng đó. Nơi Giăng 17 : 3 ( Bản dịch của Liên hiệp Thánh Kinh Hội ): "Vả, sự sống đời đời là nhìn biết Cha, tức là Đức Chúa Trời có một và thật, cùng Jêsus-Christ, là Đấng Cha đã sai đến". Ở câu này có nhắc đến Cha và Con, nhưng không nhắc đến Thánh linh. Và nội dung cũng khẳng định Cha sai con đến thế gian, hiển nhiên Cha sẽ lớn hơn Con, là cấp trên của Con.
 
Người dùng vô danh