Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Di dân”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
==Lý do==
*Kinh tế (tha phương cầu thực)
*Chiến tranh(chạy trốn cái chết)
*Chính trị(bất đồng quan điểm)
*Thiên tai(tránh sự phẫn nộ của tự nhiên)
 
{{sơ khai}}