Khác biệt giữa các bản “Nguyễn Văn Trấn”

không có tóm lược sửa đổi
(không phân biệt thế nào là CM, thế nào là DC à)
Trong thời kỳ chín năm kháng chiến, ông làm tới chức Chính Ủy Bộ Tư Lệnh Khu 9.
 
SauNăm năm1951 [[1954]],ông Nguyễntham Văngia TrấnĐại [[tậphội kếtII raĐảng Bắc]]Cộng sản Đông Dương, sau trở thành giảng viên trường Nguyễn Ái Quốc, rồi Vụ Phó Ban Tuyên huấn Trung ương.
 
Năm 1964, ông được bầu làm ủy viên Ủy ban Thống nhất trong kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa, ngày 03 tháng 7 năm 1964.<ref>[http://www.na.gov.vn/Sach_QH/VKQHtoantapIII/Phuluc/PHULUC_2.htm Danh sách các vị lãnh đạo nhà nước và các vị phụ trách các cơ quan cao cấp...]</ref>
2.076

lần sửa đổi