Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
'''Ngày 2 tháng 9''' là ngày thứ 245 trong mỗi năm thường (ngày thứ 246 trong mỗi [[năm nhuận]]). Còn 120 ngày nữa trong năm.Ngày Quốc Khánh 2-9-1945
 
{{Lịch tháng này|ngày=2|tháng=9}}
Người dùng vô danh