Khác biệt giữa các bản “2 tháng 9”

Đã lùi lại sửa đổi 8172925 của 118.71.112.159 (Thảo luận)Đã có Ngày Quốc khánh Việt Nam tại mục"Ngày lễ và kỷ niệm" rồi. Thêm vào thành thừa.
(Đã lùi lại sửa đổi 8172925 của 118.71.112.159 (Thảo luận)Đã có Ngày Quốc khánh Việt Nam tại mục"Ngày lễ và kỷ niệm" rồi. Thêm vào thành thừa.)
'''Ngày 2 tháng 9''' là ngày thứ 245 trong mỗi năm thường (ngày thứ 246 trong mỗi [[năm nhuận]]). Còn 120 ngày nữa trong năm.Ngày Quốc Khánh 2-9-1945
 
{{Lịch tháng này|ngày=2|tháng=9}}