Khác biệt giữa các bản “Sophie, Bá tước phu nhân xứ Wessex”

không có tóm lược sửa đổi
n (Dương Anh Vũ - Guinness đã đổi Sophie, Bá nương xứ Wessex thành Sophie, Bá tước xứ Wessex)
{{wikify}}
{{chú thích trong bài}}
{{Redirect|Countess of Wessex|the title|Earl of Wessex}}
Sophie Rhys-Jones có tên đầy đủ là Sophie Helen Rhys-Jones. Cha mẹ cô là ông Christophet Rhys-Jones và bà Mary O' Sullivan. Cô sinh ngày 20 tháng 1 năm 1965. Cô là vợ của Hoàng tử Edward, Bá tước xứ Wessex. Cô mang tước hiệu là Nữ bá tước xứ Wessex.
{{Infobox royalty
| name = Sophie
| title = Countess of Wessex ([[#Titles, styles, honours and arms|more]])
| image = HRH Sophie, Countess of Wessex.jpg
| spouse = [[Prince Edward, Earl of Wessex]]<br />(m. 1999)
| issue = [[Lady Louise Windsor]]<br />[[James, Viscount Severn]]
| full name = Sophie Helen<ref name="sur">As a titled royal, Sophie holds no surname, but, when one ''is'' used, it is [[Mountbatten-Windsor]].</ref>
| house = [[House of Windsor]]<!--She is not [[House of Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg]], because her husband inherits his house from his MOTHER, being as she is The Queen! See [[Talk:House of Windsor#SHSG Part II]]-->
| father = Christopher Rhys-Jones
| mother = Mary O'Sullivan
| birth_date = {{Birth date and age|1965|1|20|df=yes}}
| birth_place = [[Radcliffe Infirmary]], [[Oxford]]
| religion = [[Anglican]] ([[Church of England]])
|}}
'''Sophie Rhys-Jones''' có tên đầy đủ là Sophie Helen Rhys-Jones. Cha mẹ cô là ông Christophet Rhys-Jones và bà Mary O' Sullivan. Cô sinh ngày 20 tháng 1 năm 1965. Cô là vợ của Hoàng tử Edward, Bá tước xứ Wessex. Cô mang tước hiệu là Nữ bá tước xứ Wessex.
==Tiểu sử==
Sophie Rhys-Jones sinh ra ở Radcliffe Infermary, Oxford. Cô là con thứ 2 cũng như là con gái đầu tiên của Christopher Rhys-Jones. Lúc cô còn nhỏ, gia đình cô chuyển đến xứ Wales sinh sống.