Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Chữ ký”

 
Ví dụ, xem [[:en:User:Παράδειγμα]] được đổi hướng đến từ [[:en:User:Paradigma]] và ký tên là [[:en:User:Παράδειγμα|Παράδειγμα/Paradigma]].
 
===Cách thức thay đổi chữ ký===
# Hãy đọc kỹ các quy định và đảm bảo rằng chữ ký mà bạn định tạo không vi phạm mục nào trên đây.
# Tạo một trang con trong không gian thành viên, ví dụ [[Đặc biệt:Trang tôi/chữ ký|Thành viên:Tên bạn/chữ ký]], với nội dung là mẫu chữ ký sẽ dùng.
# Vào [[Đặc biệt:Tùy chọn]], tại khung '''Chữ ký''', điền <tt><nowiki>{{thế:Thành viên:Tên bạn/chữ ký}}</nowiki></tt>. Đánh dấu chọn vào ô '''Chữ ký nguyên bản'''.
# Lưu thiết lập.
Sau này, mỗi lần bạn dùng <nowiki>~~~~</nowiki> để ký tên, mẫu chữ ký của bạn sẽ là mẫu bạn đã quy định tại [[Đặc biệt:Trang tôi/chữ ký|Thành viên:Tên bạn/chữ ký]].
 
== Xử lý những lời bàn luận không ký tên ==