Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trợ giúp:Bản mẫu”

Để biết các bài viết nào sử dụng một tiêu bản, bạn ấn vào liên kết "Các liên kết đến đây" ở cột công cụ trong trang tiêu bản liên quan. Ví dụ, khi bạn vào trang mô tả tiêu bản [[:Tiêu bản:Tóm tắt về công ty]], ấn nút "Các liên kết đến đây" ở cột công cụ", bạn sẽ đến được [http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Whatlinkshere&target=Ti%C3%AAu_b%E1%BA%A3n%3AT%C3%B3m_t%E1%BA%AFt_v%E1%BB%81_c%C3%B4ng_ty trang liệt kê các bài có dùng tiêu bản này].
 
Sau khi sửa một tiêu bản, bạn có thể cần xóa bộ nhớ đệm của trình duyệt và tải lại trang dùng tiêu bản để xem sự thay đổi. Với những trang mà trình duyệt không trụctrực tiếp tải về, bạn có thể phải đợi một thời gian để máy chủ cập nhật thông tin về sự sửa đổi tiêu bản cho các trang dùng tiêu bản này.
 
Nếu bạn vẫn có khó khăn khi sửa tiêu bản, thử vào [[Wikipedia:Bàn giúp đỡ]] để hỏi các thành viên có kinh nghiệm khác.
Người dùng vô danh