Khác biệt giữa các bản “Người môi giới”

không có tóm lược sửa đổi
* Giáo trình kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - NXBGD 2007 - PGS Vũ Hữu Tửu
 
== Liên kết ngoài ==
* [http://www.laodong.com.vn/Home/Nguoi-moi-gioi-tren-san-OTC/20072/24477.laodong Người môi giới trên sàn OTC]
* [http://nguoimoigioi.vn/moigioi/700-Nguoi-Moi-Gioi.html?p=743#post743 Người môi giới là ai?]
[[Thể_loại:thuật ngữ kinh doanh]]
{{sơ khai kinh tế học}}