Khác biệt giữa các bản “Trợ giúp:Âm thanh”

 
Danh sách các phần mềm được bán để thực hiện việc chuyển đổi định dạng có [http://www.mp3towav.org/ogg-to-mp3.asp ở đây]. Cũng có những phần mềm miễn phí để thực hiện điều này, chúng không được phổ biến rộng rãi vì các vấn đề bản quyền trong việc mã hóa MP3, cũng như quá trình này phải thông qua nhiều công đoạn và làm giảm chất lượng âm thanh.
 
==Chèn đoạn âm thanh==
Trong Wikipedia tiếng Việt và trên [[:commons:|Wikimedia Commons]] có nhiều tập tin âm thanh mà bạn có thể chèn vào bài viết để minh họa cho bài viết.
6

lần sửa đổi