Sparrow

Gia nhập ngày 25 tháng 1 năm 2007
không có tóm lược sửa đổi
n
[[:sk:Zoznam_farieb|Màu]] - [[Trợ giúp:Tạo bảng|Tạo bảng]] - [[:Thể loại:Paris|Paris]] - {{tl|Thông tin chung}} - {{tl|Khách sạn}} - {{tl|Thử}}<inputbox>
 
type=create
 
width=45
 
</inputbox>
 
<div style="background: #f7f8ff; width: 217pt; align: right; border-width: 1px; border-color: #888888; border-style: solid; margin: 9px; padding: 8px">
 
:Xứ Tần trăng sáng tỏ,
:Dõi bóng chiếu Minh Phi.
:Một lên đường ải Ngọc,
:Bên trời biền biệt đi.
:Trăng Hán vẫn mọc ngoài Đông Hải,
:Minh Phi sang Hồ không trở lại.
:Lạnh lùng hoa tuyết núi Yên Chi,
:Cát bụi bay mù ngập thúy mi.
:Sống thiếu cân vàng tranh vẽ nhọ,
:Chết phơi nấm đất cỏ xanh rì.</div>
<!--
== Ảnh ==
Hình:Het doi ten de quoc.jpg
</gallery>
{| width="305" style="margin-left:1em; margin-bottom:1em; border: 1px solid #777; color:#000;background: #FFF; font-size:90%; float:right; clear:right; border-collapse:collapse;"
|-
! colspan="8" style="padding:0 5px; background:#EFEEEE; border-bottom: 1px solid #777; color:#000;font-size: 100%;" | [[Hình:Hoavan1.jpg|140px]][[Hình:Hoavan2.jpg|118px]]<br /><font size="2">'''[[Lịch sử Việt Nam]]'''
|-
| colspan="8" align="center" style="color:#aaa; text-align:center;font-size: 100%; padding: 0 5px 0 5px; background: #e7e8ff" | '''<small>THƯỢNG CỔ</small>'''
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #c3c4db; padding: 0 5px 0 5px; background: #e7e8ff" | '''[[Văn minh sông Hồng|Thời cổ đại]]'''
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #c3c4db;padding: 0 5px 0 5px; background: #e7e8ff" | '''[[Hồng Bàng]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Hồng Bàng|3079 - 258 TCN]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #c3c4db;padding: 0 5px 0 5px; background: #e7e8ff" | '''[[Nhà Thục]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời An Dương Vương|257 - 207 TCN]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-bottom: 2px solid #aaa;padding: 0 5px 0 5px; background: #e7e8ff" | '''[[Nhà Triệu]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Triệu|207 - 111 TCN]]</font>
|-
| colspan="8" align="center" style="color:#aaa; text-align:center;font-size: 100%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1" | '''<small>BẮC THUỘC</small>'''
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1" | '''[[Bắc thuộc lần I (Lịch sử Việt Nam)|Bắc thuộc lần I]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc lần 1|111 TCN - 39 SCN]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Tích Quang]] 2 - ?
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Nhâm Diên]] 29 - 33
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-top: 1px solid #c3c4db; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1" | '''[[Trưng Nữ Vương]]''' 40 - 43
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-top: 1px solid #c3c4db; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1" | '''[[Bắc thuộc lần II (Lịch sử Việt Nam)|Bắc thuộc lần II]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc lần 2|43 - 544]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Khu Liên#Lịch sử|Khu Liên]] 137 - 138
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Khởi nghĩa Chu Ðạt]] 156 - 160
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Khởi nghĩa Lương Long]] 178 - 181
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Khởi nghĩa Bà Triệu]] 248
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Khởi nghĩa Triệu Chỉ]] 299 - 319
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Khởi nghĩa Lương Thạch]] 319 - 323
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Lý Trường Nhân]] và [[Lý Thúc Hiến]] 468 - 485
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-top: 1px solid #c3c4db; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1" | '''[[Nhà Tiền Lý]]''' và '''[[Triệu Việt Vương]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Tiền Lý|544 - 602]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-top: 1px solid #c3c4db; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1" | '''[[Bắc thuộc lần III (Lịch sử Việt Nam)|Bắc thuộc lần III]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc lần 3|602 - 905]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Khởi nghĩa Lê Ngọc]] ĐTK.VII
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Lý Tự Tiên]] và [[Ðinh Kiến]] 687
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Mai Hắc Đế]] 722
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Phùng Hưng]] 791 - 798
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Khởi nghĩa Vương Quý Nguyên]] 803
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Khởi nghĩa Dương Thanh]] 819 - 820
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-top: 1px solid #c3c4db; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1" | '''[[Thời kỳ tự chủ Việt Nam|Tự chủ]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Tự chủ|905 - 938]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Họ Khúc]] 906 - 930
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Dương Đình Nghệ]] 931 - 937
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #C1FFC1"|&nbsp; [[Kiều Công Tiễn]] 937 - 938
|-
| colspan="8" align="center" style="color:#aaa;font-size: 100%; border-top: 2px solid #aaa; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''<small>PHONG KIẾN</small>'''
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%;border-bottom: 1px solid #dbd9c5; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''[[Nhà Ngô]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Ngô|939 - 965]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%;border-bottom: 1px solid #dbd9c5; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''[[Loạn 12 sứ quân]]''' 966 - 968
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%;border-bottom: 1px solid #dbd9c5; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''[[Nhà Đinh]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Đinh|968 - 980]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%;border-bottom: 1px solid #dbd9c5; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''[[Nhà Tiền Lê]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Tiền Lê|980 - 1009]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%;border-bottom: 1px solid #dbd9c5; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''[[Nhà Lý]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Lý|1009 - 1225]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%;border-bottom: 1px solid #dbd9c5; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''[[Nhà Trần]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Trần|1225 - 1400]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%;border-bottom: 1px solid #dbd9c5; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''[[Nhà Hồ]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Hồ|1400 - 1407]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%;border-bottom: 1px solid #dbd9c5; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''[[Nhà Hậu Trần]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Nhà Hậu Trần|1407 - 1413]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''[[Bắc thuộc lần IV (Lịch sử Việt Nam)|Bắc thuộc lần IV]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Bắc thuộc lần 4|1414 - 1427]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #dbd9c5; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9"|&nbsp; [[Khởi nghĩa Lam Sơn]] 1418 - 1427
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''[[Nhà Hậu Lê]] ([[Lê sơ]])''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Hậu Lê|1428 - 1527]]</font>
|-
| colspan="8" align="center" style="color:#aaa;font-size: 100%; border-top: 2px solid #aaa; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''<small>NAM BẮC PHÂN TRANH</small>'''
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''[[Nhà Mạc]]''' 1527 - 1533
|-
| colspan="2" style="font-size: 90%; border-top: 1px solid #dbd9c5; border-right: 1px solid #dbd9c5;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" rowspan="5" | '''[[Nhà Hậu Lê]] ([[Lê trung hưng]])''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Hậu Lê|1533 - 1788]]</font>
| colspan="4" style="font-size: 90%; border-top: 1px solid #dbd9c5;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | <br/>
| colspan="4" style="font-size: 90%; border-left: 1px solid #dbd9c5; border-bottom: 1px solid #dbd9c5;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" rowspan="2" |'''[[Nhà Mạc]]''' - 1677
|-
| colspan="2" style="font-size: 90%; border-right: 1px solid #dbd9c5;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" rowspan="3" |'''[[Chúa Trịnh]]''' <font style="color:#aaa">[[Tiêu bản:Chúa Trịnh|1545 - 1787]]</font>
| colspan="2" style="font-size: 90%; border-top: 1px solid #dbd9c5;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | <br/>
|-
| style="height:30px" bgcolor="#fffde9" align="center" colspan="5" | <br/>
|-
| colspan="2" style="font-size: 90%; border-top: 1px solid #dbd9c5; border-right: 1px solid #dbd9c5; border-bottom: 1px solid #dbd9c5;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" rowspan="1" |&nbsp; [[Trịnh-Nguyễn phân tranh]] 1627 - 1673
| style="font-size: 90%" bgcolor="#fffde9" colspan="3" |'''[[Chúa Nguyễn]]''' <font style="color:#aaa">[[Tiêu bản:Chúa Nguyễn|1558 - 1777]]</font>
|-
| colspan="2" style="font-size: 90%; border-right: 1px solid #dbd9c5;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" rowspan="1" | <br/>
| style="height:30px" bgcolor="#fffde9" align="center" colspan="3" | <br/>
| style="height:30px" bgcolor="#fffde9" align="center" colspan="1" | <br/>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-top: 1px solid #dbd9c5;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''[[Nhà Tây Sơn]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Tây Sơn|1778 - 1802]]</font>
|-
| colspan="8" align="center" style="color:#aaa; font-size: 100%; border-top: 2px solid #aaa; padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | '''<small>CẬN KIM</small>'''
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" | [[Hình:Vn tonki.gif|20px]] '''[[Nhà Nguyễn]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Nguyễn|1802 - 1945]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" |&nbsp; [[Hình:Flag of Colonial Vietnam.svg|20px]] [[Thời thuộc địa]] <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời Pháp thuộc|1887 - 1945]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" |&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Hình:Flag of South Vietnam.svg|20px]] [[Việt Nam trong Đệ nhất thế chiến|Thế chiến 1]] 1914 - 1918
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" |&nbsp;&nbsp;&nbsp; [[Image:Second flag of the Nguyen Dynasty.svg|20px]] [[Việt Nam trong Đệ nhị thế chiến|Thế chiến 2]] 1939 - 1945
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #dbd9c5;padding: 0 5px 0 5px; background: #fffde9" |&nbsp; [[Hình:Old Flag Of Vietnam.png|20px]] [[Đế quốc Việt Nam]] 1945
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #fff2e2" | '''Nam&ndash;Bắc chia cắt trong [[Chiến tranh Đông Dương]]''' <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời kỳ 1945-1975|1945 - 1975]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%;padding: 0 5px 0 5px; background: #fff2e2" |&nbsp; [[Hình:CoVNnguyenthuy.gif|20px]] [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] 1945 - 1976
|-
| colspan="5" style="font-size: 90%; border-top: 1px solid #dbcebe;padding: 0 5px 0 5px; background: #fff2e2" |&nbsp; [[Hình:Vn coc1.gif|20px]] [[Nam Kỳ quốc]] 1946 - 1949
| colspan="3" style="font-size: 90%;padding: 0 5px 0 5px; background: #fff2e2;border-left: 1px solid #dbcebe;border-bottom: 1px solid #dbcebe;" rowspan="4"|&nbsp; [[Hình:CoVNnguyenthuy.gif|20px]] [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]] (miền Bắc)
|-
| colspan="5" style="font-size: 90%; border-top: 1px solid #dbcebe;padding: 0 5px 0 5px; background: #fff2e2" |&nbsp; [[Image:Flag of South Vietnam.svg|20px]] [[Quốc gia Việt Nam]] 1949 - 1955
|-
| colspan="5" style="font-size: 90%; border-top: 1px solid #dbcebe;padding: 0 5px 0 5px; background: #fff2e2" |&nbsp; [[Image:Flag of South Vietnam.svg|20px]] [[Việt Nam Cộng hòa]] 1955 - 1975
|-
| colspan="5" style="font-size: 90%; border-top: 1px solid #dbcebe; border-bottom: 1px solid #dbcebe;padding: 0 5px 0 5px; background: #fff2e2" |&nbsp; [[Image:FNL Flag.svg|20px]] [[Cộng hòa Miền Nam Việt Nam]] 1969 - 1976
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; padding: 0 5px 0 5px; background: #fff2e2" | '''[[Thời bao cấp]]''' 1976 - 1986
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%;border-bottom: 1px solid #dbd9c5;padding: 0 5px 0 5px; background: #fff2e2" |&nbsp; [[Image:Flag of Vietnam.svg|20px]] [[Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam]] <font style="color:#aaa">[[:Thể loại:Lịch sử Việt Nam thời kỳ từ 1976|từ 1976]]</font>
|-
| colspan="8" style="font-size: 90%; border-bottom: 1px solid #777;padding: 0 5px 0 5px; background: #fff2e2" | '''[[Đổi mới]]''' 1986 tiến tới
|-
| style="height:40px" bgcolor="#EEEEFF" align="left" colspan="11" |
'''Xem thêm'''
*''[[Vua Việt Nam]]
*''[[:Thể loại:Nguyên thủ Việt Nam|Nguyên thủ Việt Nam]]
*''[[Các vương quốc cổ ở Việt Nam]]
*''[[Tiêu bản:Các văn hóa cổ Việt Nam|Các văn hóa cổ Việt Nam]]
*''[[Nam Bắc Triều]]
*''[[Niên biểu lịch sử Việt Nam]]
|-
| style="height:40px" bgcolor="#CCCCFF" align="right" colspan="11" | {{sửa|Tiêu bản:Lịch sử Việt Nam (2)}}<br>
|}
 
-->
 
7.048

lần sửa đổi