Khác biệt giữa các bản “Wikimedia Commons”

không có tóm lược sửa đổi
Ngoài trang phục thì lixy để cho đội ngũ bê tráp ăn hỏi cũng là một vấn đề cần quan tâm, theo tục lệ truyền thống thì khi trao duyên, nhà trai sẽ trao lixy cho nữ đỡ tráp và ngược lại
 
Tags: [http://Be%20trap%20thue http://dichvubetrap.org] [[dịch vụ bê tráp|] d[http://dichvubetrap.org] dich vu be trap] [http://dich%20vu%20be%20trapdichvubetrap.org bê tráp ăn hỏi] [http://dichvubetrap.org be trap an hoi]
 
[http://Nguồn:%20http://dichvubetrap.org/new/vi/a6787/dia-chi-be-trap-thue-tai-ha-noi.html#ixzz27j5tLfOd http://dichvubetrap.org/new/vi/a6787/dia-chi-be-trap-thue-tai-ha-noi.html#ixzz27j5tLfOd]
8

lần sửa đổi