không có tóm lược sửa đổi
(+cat)
Không có tóm lược sửa đổi
{{Tiêu bản:Vắng mặt}}
Tôi tên Thái, sống tại Slovakia. Tôi vô thần, trọng cái "thần" và suốt đời ngẫm nghĩ về sự gặp nhau của hai đường thẳng song song.
[[Thể loại:Thành viên thiên văn học]]