Khác biệt giữa các bản “Tề Bạch Thạch”

không có tóm lược sửa đổi
| image = USSR Stamp QiBaiShi Portrait.jpg
| caption = Chân dung Tề Bạch Thạch trên một con tem Liên Xô
| birth_date = {{birth date|18641863|111|122}}
| birth_place = [[Tương Đàm]], [[Hồ Nam]]
| death_date = {{death date and age|1957|9|16|1863|11|22}}