Khác biệt giữa các bản “Phan Bôi”

không có tóm lược sửa đổi
'''Phan Bôi''' tức Hoàng Hữu Nam (1911 -1947) nhà hoạt động cách mạng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ [[Chính phủ [[Việt nam Dân chủ Cộng hòa]], Chánh Văn Phòng Phủ Chủ tịch, [[Đại biểu Quốc hội]] Khóa I.
 
==Quê quán==
Ông đổi tên thành Hoàng Hữu Nam.
 
Tháng 01 năm 1946, Hòang Hữu Nam được Mặt trận [[Việt Minh]] tỉnh [[Quảng Nam]] giới thiệu ra ứng cử và trúng vào Quốc hội khóa đầu tiên nước [[Việt Nam Dân chủ Cộng hòa]].
 
Tháng 3 năm 1946, Chính phủ Liên hiệp kháng chiến được thành lập. Với chính sách đại đòan kết dân tộc, nhiều nhân sĩ, trí thức danh tiếng được mời tham gia vào trong Chính phủ. Cụ [[Huỳnh Thúc Kháng]] người Quảng Nam giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Để có người trực tiếp giúp cụ Hùynh trong mọi công việc quan trọng, ông tiếp tục được cử làm Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
Người dùng vô danh