Ebaychatter0

Tham gia ngày 26 tháng 5 năm 2012
không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
|group1="Liên kết"
|list1=
[http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page Wikipedia tiếng Anh]{{*}}[http://commons.wikimedia.org/wiki/Main_Page Trang chính Commons] {{*}} [[:vi:wiktionary|Tự điển]]
{{*}}[http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:S%E1%BB%ADa_%C4%91%E1%BB%95i Sửa đổi]
[[:en:Wikipedia:Extended image syntax| cú pháp hình]]{{*}} [[:en:Special:NewFiles| hình mới]]{{*}}[[:commons:Special:NewFiles|hình mới ở Commons]]
|group10=Chim|list10 =[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_birds hình chim]
|group11=Thú vật khác|list11=
[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_animals hình Thú vật]{{*}}[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_insects hình Côn trùng ]{{*}}
[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_fish hình Cá ]{{*}}
[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_mammals hình loài có vú ]{{*}}
[http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:SVG_reptiles hình Loài bó sát]
}}
1.645

lần sửa đổi