Khác biệt giữa bản sửa đổi của “James Franck”

Trang mới: “'''{{thế:PAGENAME}}''' là một nhà vật lý người. James Franck và Gustav Ludwig Hertz đã chứng minh hiệu ứng quang điện ngược (tức là …”
(Trang mới: “'''{{thế:PAGENAME}}''' là một nhà vật lý người. James Franck và Gustav Ludwig Hertz đã chứng minh hiệu ứng quang điện ngược (tức là …”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh