Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Độ lớn bài viết”

n
n
(n)
Độc giả có thể cảm thấy mệt nếu đọc một trang dài hơn 30 đến 50 KB, tương đương 6.000 đến 10.000 từ. Nếu một bài viết dài đáng kể so với dung lượng trên, một số đề mục cần được chuyển đến những bài khác và tóm tắt lại trong bài chính (see [[Wikipedia:Summary style]]). Một nguyên tắc là, để bắt đầu chia nhỏ một bài viết thành các bài viết nhỏ hơn sau khi phần văn xuôi đạt đến 10 trang khi in. Các bài viết về các chủ đề kỹ thuật đặc thù nên ngắn các chủ đề kỹ thuật thông thường.
 
Về văn phong, chỉ nên tính phần văn xuôi ở thâmthân bài, vì điểm này sẽ giới hạn kích thước phần văn xuôi của ''thân bài''.
 
==Làm thế nào để tìm các bài viết dài==
Người dùng vô danh