Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Trận Ngọc Hồi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
== Kết quả ==
Ngọc Hồi thất thủ, quân Tây Sơn thừa thắng đánh chiếm đồn Văn Điển và tiến thằng vào Thăng Long.Sầm Nghi Đống thắt cổ tự tử.
sao ghi sai vậy
 
== Liên kết ngoài ==