Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thọ Xương (định hướng)”

Trang mới: “'''Thọ Xương''' có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây: * Huyện cũ Thọ Xương nay thuộc địa phận [[Hà Nộ…”
(Trang mới: “'''Thọ Xương''' có thể là một trong số các địa danh Việt Nam sau đây: * Huyện cũ Thọ Xương nay thuộc địa phận [[Hà Nộ…”)
(Không có sự khác biệt)