Khác biệt giữa các bản “Cao Xuân Dục”

* Bố chánh Hà Nội (1884)
* [[Tuần phủ]] [[Hưng Yên]] (1889)
* [[Tổng đốc]] Sơn Tây - Hưng Hóa - Tuyên Quang (1889)
* Khâm sai Chủ khảo trường [[thi Hương]] [[Hà Nam]] (1894)
* [[Tổng đốc]] Định Ninh (1896)
* Phong hàm [[Kiên Giang]] Quận công (1898)
* Phó Tổng đốc Tàitài [[Quốc Sử Quán]] (1898)
* Tổng đốc Tàitài Quốc Sử Quán (1903)
* Chủ khảo trường [[thi Hội]] (1901), quản [[Quốc Tử Giám]]
* [[Thượng thư]] [[Bộ Học]] (1907)
* Cơ mật viện Đại thần - Phụ chính Đại thần
* Phong hàm Thái Tửtử Thiếu Bảobảo (1908)
* [[Phong tước]] An Xuân Tửtử (1911)
* Về hưu với hàm Đông các Đại học sĩ (1913).
 
[[Đông các Đại học sĩ]] là một trong [[Tứ trụ Triều đình]], bốn vị quan lớn có nhiệm vụ bàn bạc với vua những chuyện quan trọng trong việc giữ gìn cơ sở đất nước. Đông các Đại học sĩ có nhiệm vụ lập dựng các văn thư quan trọng, coi sóc việc tuyển chọn nhân sự của triều đình.
 
Khi [[Trương Như Cương]] theo Pháp muốn làm Phó Vươngvương, bắt các quan trong triều phải ký vào biểu dâng lên Vua, Cao Xuân Dục đã không nghe theo, còn đề vào mấy câu:
 
{|
Người dùng vô danh