Khác biệt giữa các bản “Phạm Duy Khiêm”

[[Thể loại:Nhà văn Việt Nam]]
[[Thể loại:Bộ trưởng Việt Nam Cộng hòa]]
[[Thể loại:nhà ngoại giao Việt Nam thời Việt Nam Cộng hòa]]
[[Thể loại:Sinh 1908]]
[[Thể loại:Mất 1974]]
Người dùng vô danh