Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bùi Diễm”

 
==Thân thế==
Ông quê ở [[Hà Nam]], Việt Nam; cha ông là nhà nho Ưu Thiên [[Bùi Kỷ]]<ref>[http://ebooks.neofob.org/JAWS/modau.html lời người dịch ''Gọng kìm Lịch sử'']</ref>, dòng dõi [[phó bảng]] Bùi Văn Quế và Bùi Ân Niên. BùiVợ Diễmnhà gọichính trị [[Trần Trọng Kim]] là cậucô của ông.
 
== Hoạt động chính trị ==
Người dùng vô danh