Khác biệt giữa các bản “Sắp xếp vun đống”

==Ứng dụng==
*Ngoài giải thuật sắp xếp vun đống, cấu trúc đống còn được ứng dụng trong nhiều giải thuật khác, khi cần lấy ra nhanh chóng các phần tử lớn nhất (hoặc nhỏ nhất) của một dãy phần tử, chẳng hạn trong [[hàng đợi có ưu tiên]] trong đó tiêu chuẩn ưu tiên là có khóa lớn nhất (hoặc nhỏ nhất). Có thể tìm thấy điều đó trong giải thuật tìm bộ [[mã Huffman]] cho một bảng tần số của các kí tự.(tacgia )
CỨT CHÓ
 
==Xem thêm==
Người dùng vô danh