Khác biệt giữa các bản “Minh Tư Tông”

* ''Hoàng Thái Cực'': Chính thức khởi binh năm 1639, nhưng bị bệnh và qua đời năm 1643 nên con trai của ông là Phúc Lâm tiếp tục sự nghiệp chinh phạt, sau khi lên ngôi vua lấy hiệu là Thuận Trị (đời thứ ba). Vì vậy ngoài việc Nỗ Nhĩ Cáp Xích được truy tôn là Thái Tổ, ông cũng được phong là Thái Tông.<br>
* ''Lý Tự Thành'': từ lâu đã muốn tạo phản, năm Sùng Trinh thứ 7 (đêm 18-3-1644) đã mang quân bao vây kinh đô Bắc Kinh, cướp ngôi vua và xưng vương lấy hiệu Đại Thuận. Sùng Trinh trong cơn hoảng loạn đã ra lệnh giết chết một số cung phi, giết luôn hai công chúa yêu quý của mình là Trường Bình và Chiêu Nhân, rồi tự sát tại Môi Sơn.<br>
* ''Ngô Tam Quế'': các tiểu thuyết cho rằng vì yêu nàng [[Trần Viên Viên]] mà ông đã rắp tâm phản lại nhà Minh, liên kết với Lý Tự Thành, để rồi khi biết Viên Viên bị Lý Tự Thành bắt đã quay sang hàng Thanh ''(xem phim "công chúa Trường Bình" do TVB sản xuất)''. Ông đón quân của Đa Nhĩ Cổn vào Sơn Hải quan vào Trung Nguyên tiêu diệt hết quân đội của Lý Tự Thành bắt đầu triều đại nhà Thanh với vua Thuận Trị lúc đó chỉ mới bảy tuổi và Đa Nhĩ Cổn làm nhiếp chính. Sự thật thì Ngô Tam Quế đã bí mật liên kết với nhà Thanh chiếm Bắc Kinh dâng triều đình cho nhà Thanh, nhưng diễn biến lại sau việc Lý Tự Thành và nhà Thanh cũng muốn nhân cơ hội này đưa ra danh nghĩa "thay vua nhà Minh diệt phản tặc Lý Tự Thành".<br>
 
==Giả thuyết có liên quan==
392

lần sửa đổi